IX Niedziela zwykła, 29.05.2016

Wprowadzenie do Mszy Świętej

 

Tuż przed Ewangelią usłyszymy doskonale znane nam słowa: „Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne" (J 3,16). Przypominają nam one o tym, że każdy z nas jest umiłowanym dzieckiem Bożym. Bóg, nasz Ojciec, chce nam udzielać swego błogosławieństwa i wspierać nas w trudach codziennego życia. Dlatego dziś zaprosił nas i zasta­wił dla nas stół: stół Słowa i stół Eucharystii. Czerpmy z nich obficie, aby pokrzepić nasze siły. Niech przyjęte z wiarą i ufno­ścią Słowo oraz przyjęta z miłością Komunia Święta dokona przemiany naszych serc.

 

Więcej…
 
Uroczystość Trójcy Świętej, 22.05.2016 r.

Wprowadzenie do Mszy Świętej


W roku Miłosierdzia, a w naszej Ojczyźnie jubileuszu 1050 rocznicy Chrztu Polski,  przeżywamy nasz

Odpust Parafialny, po prze który pragniemy uczcić wspólnotę trzech Osób: Ojca, Syna i Ducha

Świętego. Dziś  wielbimy Boga Ojca  za dar życia, Syna Bożego za dar zbawienia i Ducha za dar

uświęcenia. Objawienie „tajemnicy Bożego życia" jest dla nas darem i zobowiązaniem. Powinniśmy

„uznać wieczną chwałę Trójcy oraz uwielbić jedność osób Bożych w potędze ich działania". Przeprośmy

dobrego Boga za to, że nie zawsze w naszym życiu głosimy chwałę Trójcy Przenajświętszej.


Więcej…
 
Niedziela Zesłania Ducha Świętego, 15.05.2016 r.

Wprowadzenie do liturgii

 

„I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym, i zaczęli mówić obcymi językami, tak jak im Duch pozwalał mówić" (Dz 2,4) -będziemy dzisiaj słyszeć te słowa z Dziejów Apostolskich. Wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym. Czy rzeczywi­ście? Nie do końca. Tylko ci, którzy na Niego czekali, którzy wiedzieli, że On chce przyjść, zstąpić. Chcesz być napełniony obficie Duchem Świętym? Jeśli tak, to Go oczekuj, proś, aby Cię wypełnił. Po co? By mówić obcymi językami! Duch Święty uzdalnia nas do rzeczy, których sami byśmy nigdy nie potrafili uczynić. Namaszcza nas swoją miłością, mocą i mądrością. Chcesz kochać jak nigdy dotąd? Chcesz mieć moc do dźwigania twojej codzienności? Chcesz być naprawdę mądry i wiedzieć, jak żyć? Proś Ducha Świętego, by teraz przyszedł i cię namaścił.

Więcej…
 
Wniebowstąpienie, 08.05.2016 r.

Wprowadzenie do liturgii

„Uniósł się w ich obecności w górę i obłok zabrał Go im sprzed oczu" (Dz 1,9). Obłok

zabrał Jezusa sprzed oczu apostołów, ale jednocześnie obłok jest znakiem, że Jezus

pozostał pośród nas w sakramentalnych obrzędach. Obłok prowadził naród wybra­ny

przez pustynię do Ziemi Obiecanej. Dzisiaj Jezus nas zapra sza także do wędrówki do

nieba, które jest naszym przeznacze­niem. Obłokiem, znakiem tego wędrowania, jest

szczególnie chrzest święty. On wprowadza nas na drogę do nieba. Prośmy podczas

Eucharystii o łaskę nieustannego odnawiania tajemni­cy chrztu w naszym codziennym

wędrowaniu.

 

Więcej…
 
VI Niedziela Wielkanocna, 01.05.2016 r.

Wprowadzenie do liturgii

 

„Niektórzy bez naszego upoważnienia wyszli od nas i zaniepo­koili was naukami, siejąc zamęt w waszych duszach" (Dz 15,24) - będziemy dzisiaj słyszeć te słowa wypowiedziane przez apo­stołów w Dziejach Apostolskich. Wokół nas tyle zamętu. Sły­szymy na co dzień mnóstwo słów. Które są prawdziwe, które naprawdę służą miłości? Bóg nam daje jasne wskazówki i przy­kazania w swoim Kościele. Prośmy Ducha Świętego, aby nam dawał pewność w przyjmowaniu i łatwość w wypełnianiu po­znanych przez nas Bożych praw.

 

Więcej…
 
«pierwszapoprzednia12345678910następnaostatnia»

Strona 1 z 44