13 Niedziela Zwykła, 26.06.2016

WPROWADZENIE DO LITURGII


Eucharystia to szczególny czas w życiu wspólnoty Kościoła. To czas, gdy gromadzimy się, by słuchać słowa Bożego, by spożywać ciało Pańskie. Przez tajemnicę chrztu stajemy się wspólnotą Kościoła. Wyrażenie to winno przypominać nam, iż wszyscy, którzy przychodzą uczestniczyć w tej świętej Ofierze, są moimi braćmi i siostrami, są tymi, którzy mnie kochają i którym ja winien jestem miłość. Eucharystia bowiem to uczta miłości. To czas, gdy miłujemy Boga, bliźniego i siebie sa­mych. To czas, gdy również i my jesteśmy kochani przez Boga i wszystkich, którzy trwają z nami na modlitwie. Bóg z miłości zaprasza nas na spotkanie ze sobą. My zaś z miłości przycho­dzimy, by otrzymać Jego miłość i by być dla innych miłością.

Prośmy podczas dzisiejszej Eucharystii, byśmy byli otwar­ci na każdego człowieka. Byśmy umieli i chcieli kochać każ­dego. Za nasz brak miłości u początku tej Eucharystii przepra­szajmy Boga.

Więcej…
 
XII Niedziela Roku, 19.06.2016 r.

WPROWADZENIE DO LITURGII

Jezus stawia przed nami trudne zadanie: wziąć swój krzyż i naśladować Chrystusa... Trudno się czasem z tym pogodzić. Nawet patrząc na naszą ziemską wędrówkę z perspektywy wieczności - każdemu z pewnością trafiają się chwile, gdy ciężar na barkach zdaje się przekraczać nasze siły. I jakkolwiek naturalny w takiej sytuacji wydaje się bunt - to rzadko kiedy przynosi on pozytywny efekt. Więcej wytchnienia, ulgi, a przede wszystkim - wewnętrznego spokoju przynosi modlitwa.

Więcej…
 
XI Niedyiela Roku, 12.06.2016 r.

Wprowadzenie do Liturgii

 

Dzisiejsza liturgia słowa przypomina nam prawdę o Bogu, któ­ry jest miłością i który pragnie wszystkich wierzących groma­dzić przy sobie. Wiedząc, iż każdy z nas jest grzeszny, Pan pa­trzy w nasze serca, a widząc w nich żal z powodu grzechów, przygarnia nas do siebie. Niech zatem ta rozpoczynająca się Eucharystia będzie dla nas czasem uwielbienia i dziękczynienia Bogu za to, że jest Bogiem bliskim nam, że nieustannie nas oczyszcza z wszelkiego grzechu. Niech będzie uwielbiony Bóg, który jest Panem pełnym miłości i miłosierdzia.


Bóg przebacza nam grzechy ciężkie w sakramencie poku­ty, wszystkie zaś nasze lekkie przewinienia daruje nam, gdy za nie żałujemy uczestnicząc w praktykach pobożnych, gdy się modlimy, gdy pobożnie czynimy znak krzyża dotykając wody święconej. Grzechy lekkie Bóg odpuszcza nam także widząc nasz żal na początku Eucharystii. Żałujmy zatem za wszystkie nasze niedoskonałości, abyśmy jak najgodniej i najowocniej mogli przeżyć ten czas eucharystycznego spotkania z Panem.

 

Więcej…
 
X Niedziela Roku, 05.06.2016

Wprowadzenie do Liturgii


Każda Eucharystia jest sposobnym czasem uwielbienia Boga, który czyni nam wielkie rzeczy. Jest nade wszystko dziękczy­nieniem za dar naszego życia, za życie naszych bliskich, którzy nas kochają i których my możemy kochać. Dzisiejsza niedziela jest szczególna, bo  w całej naszej Ojczyźnie od 2008 roku jest Ogólnopolskim Świętem Dziękczynienia. Tegoroczne obchody pod hasłem „Chrzest Darem Miłosierdzia” – nawiązuje do dwóch jubileuszy: 1050 rocznicy Chrztu Polski i Roku Miłosierdzia. Pragniemy zatem łą­czyć się z całym Kościołem w naszej Ojczyźnie, szczególnie zaś z naszymi braćmi i siostrami zgromadzonymi w Świątyni Opatrzności Bożej. Chcemy wraz ze wszystkimi naszymi rodakami dziękować Bogu za wiarę.

 

Więcej…
 
IX Niedziela zwykła, 29.05.201

Wprowadzenie do Mszy Świętej

 

Tuż przed Ewangelią usłyszymy doskonale znane nam słowa: „Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne" (J 3,16). Przypominają nam one o tym, że każdy z nas jest umiłowanym dzieckiem Bożym. Bóg, nasz Ojciec, chce nam udzielać swego błogosławieństwa i wspierać nas w trudach codziennego życia. Dlatego dziś zaprosił nas i zasta­wił dla nas stół: stół Słowa i stół Eucharystii. Czerpmy z nich obficie, aby pokrzepić nasze siły. Niech przyjęte z wiarą i ufno­ściąSłowo oraz przyjęta z miłością Komunia Święta dokona przemiany naszych serc.

 

Więcej…
 
«pierwszapoprzednia12345678910następnaostatnia»

Strona 1 z 45