Uroczystość Zesłania Ducha Świętego, 24.05.2015 r.

 

Wprowadzenie do liturgii

W ten święty dzień Pięćdziesiątnicy Paschalnej gromadzimy się na nasze wspólne dziękczynienie za dary Ducha Świętego. Niechaj uwielbiona będzie Trzecia Osoba Trójcy Przenajświętszej - Duch Święty, sprawca naszej wiary i działający w sakramentach świę­tych. Duch Święty Uświęciciel niechaj umocni i utwierdzi w nas dzieło Jezusa Chrystusa - stan łaski uświęcającej, dziecięctwo,  Bo­że, życie wiarą. Prośmy o siedmiorakie dary Ducha: o dar mądro­ści i rozumu, rady i męstwa, umiejętności, pobożności i bojaźni Bożej. Zapal w nas, Duchu Święty, ogień Twojej miłości.

W Przywodziu I Komunia trójki dzieci, które po raz pierwszy będą uczestniczyły we Mszy Św. w sposób pełny.

 

Więcej…
 
Uroczystość Wniebowstąpienia, 17 maja 2015

 

Wprowadzenie do liturgii

 

 

 

Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego stanowi dopełnienie ta­jemnicy zmartwychwstania Chrystusa. Kościół w dniu dzisiejszym oddaje cześć Jezusowi, który wstępuje do nieba, aby zasiąść w wiecznej chwale Ojca. Jest jednak nadal obecny w Kościele w swym słowie i w sakramentach, szczególnie poprzez sakrament pokuty oraz Eucharystii.

U nas także uroczystość I Komunii Świętej dzieci. Módlmy się za dzieci, które dziś po raz pierwszy będą  uczestniczyły we Mszy Świętej w sposób pełny, aby z tego źródła aż do śmierci czerpały siłę do życia zgodnego z wymaganiami Ewangelii Chrystusa. Módlmy się także za nas wszystkich tu obecnych, abyśmy przez godne i częste uczestnictwo w Uczcie Eucharystycznej zasłużyli sobie na udział w uczcie zbawionych w niebie.

 

Więcej…
 
VI Niedziela Wielkanocna, 10 maja 2015

 

Wprowadzenie do liturgii

 

 

W świecie opanowanym przez pragnienie posiadania i używania, bardziej aniżeli bycia i wzrastania, nie docenia się największego daru Bożego, który jest zarazem największym pragnieniem człowieka - miłości. Tak wiele słyszymy o miłości, a tak rzadko jej doświadczamy. Każdy dzień Pański, a szczególnie ten prze­żywany w okresie paschalnym, przypomina nam o miłości, której świadectwo dał Jezus Chrystus poprzez swoją śmierć i zmar­twychwstanie. Miejscem i przestrzenią miłości jest wspólnota Kościoła, która uczy i utrwala miłość przez wzywanie nas do po­jednania i nawrócenia.

 

Więcej…
 
Uroczystość NMP, Królowej Polski, 03.05.2015

 

Wprowadzenie do liturgii

 

 

 

 

 

 

 

Bezkrwawa ofiara Mszy Świętej uobecnia ofiarę Jezusa na krzyżu, podjętą dla nas i dla naszego zbawienia. Wierzymy więc, że podobnie jak na Kalwarii, tak i dzisiaj wraz z nami obecna jest przy ołtarzu Pańskim Maryja. Jej, obranej przed wiekami na Kró­lową Polski, powierzamy nasz narodowy i osobisty los, wierząc, że będzie nas nadal wspierać i wypraszać u swego Syna łaski po­trzebne nam do nawrócenia i pojednania, tak w wymiarze indy­widualnym, jak i społecznym, narodowym.

Z wiarą, że nigdy nie słyszano, by kto wzywając Jej wsta­wiennictwa nie został wysłuchany, przystąpmy do celebrowania świętych misteriów, prosząc Boga, by przebaczył nam to wszyst­ko, co nie jest zgodne z Jego świętą wolą i co nie jest godne sy­nów Maryi, naszej Matki i Królowej.

 

Więcej…
 
IV Niedziel Wielkanocna, 26 kwietnia 2015

 

Wprowadzenie do liturgii

 

 

Nie zawsze czujemy się w pełni odpowiedzialni za wspólnotę Kościoła. Dzisiejsza niedziela daje nam jednak taką właśnie oka­zję. Dzisiaj bowiem przypada Światowy Dzień Modlitw o Powo­łania. Podczas swojego ziemskiego życia Jezus zachęcał słucha­czy: „Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało; proście więc Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo" (Łk 10,2). Mamy zatem wspaniałą okazję, by prosić dobrego Bo­ga i Pasterza owczarni Kościoła o kapłanów, którzy idąc Jego śla­dami, będą poprzez swoją służbę troszczyć się o Kościół. Msza Święta to najwspanialsza modlitwa, ale pamiętajmy też o naszych wspólnotowych i osobistych modlitwach, które czerpać możemy z wielkiego skarbca naszej religii

 

Więcej…
 
Więcej artykułów…
«pierwszapoprzednia12345678910następnaostatnia»

Strona 1 z 34