IV Niedziela Zwykła, 01.02.2015

 

Wprowadzenie do liturgii

 

 

Msza św. jest spotkaniem z Jezusem, który żyje i przychodzi do nas ze swoją mocą. Tę moc ujawnia również w dzisiejszej Ewangelii, głosząc naukę jako ten, który ma władzę, oraz wyrzucając złego ducha z opętanego. Tą samą mocą chce dotknąć każdego z nas, kierując do nas pouczające słowo i dając siłę do zwyciężenia zła. Niech nasze serce, poprzez wiarę i zaufanie, będzie otwarte na działanie Jezusa, który jest pośród nas jako Nauczyciel i Lekarz dusz.

 

Więcej…
 
III Niedziela Zwykła, 25.01.2015

 

Wprowadzenie do liturgii

Gromadzimy się przy ołtarzu jako ludzie wiary. Jesteśmy jednak świadomi, że wiara to jest dzieło, które ciągle ma wzrastać, to skarb, który trzeba ochraniać, to droga, którą trzeba nieustannie podążać. Na tej drodze wiary jesteśmy wezwani do ciągłego oczyszczenia, wzrastania i rozwoju. Wzywa nas do tego Jezus, który swoją zbawczą misję rozpoczyna od wezwania: „Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię!" (Mk 1,15). Prośmy Jezusa, by dotknął naszych serc, przebudził je i uzdolnił do przemiany, do żywej, autentycznej wiary i do postępowania według jej wskazań.

 

Więcej…
 
II NIedziela Zwykla, 18.01.2015

 

Wprowadzenie do liturgii

Pozdrowienie liturgiczne, którym rozpoczynamy sprawowanie Mszy Św., uświadamia nam żywą obecność Boga między nami. Bóg przychodzi do każdego z nas indywidualnie, osobiście, ale przychodzi też do całej naszej wspólnoty eucharystycznej. Przychodzi, aby budować, odnawiać i umacniać naszą jedność. Jezus bardzo pragnie, abyśmy byli jedno z Nim i między sobą. Uświadamiamy to sobie zwłaszcza dziś, gdy rozpoczynamy Tydzień Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan. Nie ustawajmy w błaganiu o wielki dar jedności dla Kościoła i świata, a także o jedność i miłość w naszych rodzinach i wspólnotach.

 

Więcej…
 
Święto Chrztu Pańskiego, 11.01.2015

 

Wprowadzenie do liturgii

Dzisiaj liturgia ukazuje nam Jezusa, który rozpoczyna publiczną działalność, stając w szeregu pokutników, aby jak oni przyjąć od Jana chrzest. Namaszczony Duchem Świętym i mocą, z pieczęcią Ojca, który potwierdza Jego misję.

Uczestnicząc dzisiaj w Eucharystii, dziękujmy Bogu, że objawił nam się w swoim Synu i przez sakrament chrztu świętego obdarzył nas łaską wiary, uczynił swoimi dziećmi i przyjął do wspólnoty Kościoła.

Aby nasz udział w tych tajemnicach był miły Bogu, a dla nas owocny, prośmy najpierw o przebaczenie naszych grzechów i dopełnienie łaską zaniedbanego przez nas dobra.

 

Więcej…
 
II Niedziela po Bożym Narodzeniu, 04.01.2015

 

Wprowadzenie do liturgii

Wdzięczni Bogu za dar nowego czasu, z nadzieją spoglądamy w przyszłość i pragniemy zawierzyć Bogu wszystko, co wypełni dni nowego roku, a dziś jest jeszcze zakryte przed naszymi oczami. Kolejny raz w okresie Bożego Narodzenia zabrzmią dziś w liturgii słowa Ewangelii: „Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas" (J 1,14), pozwalające nam wniknąć w samo serce tajemnicy Boga, który stał się człowiekiem. Niech staną się one okazją do ożywienia wiary w Jego obecność wśród nas, której w sposób szczególny doświadczamy, uczestnicząc w Eucharystii.

Aby nasz udział we Mszy św. był godny ofiary, którą składamy, przeprośmy Boga za nasze grzechy, zaniedbania i niewierności i prośmy o przebaczenie.

 

 

Więcej…
 
«pierwszapoprzednia12345678910następnaostatnia»

Strona 1 z 31