Uroczystość NMP, Królowej Polski, 03.05.2015

 

Wprowadzenie do liturgii

 

 

 

 

 

 

 

Bezkrwawa ofiara Mszy Świętej uobecnia ofiarę Jezusa na krzyżu, podjętą dla nas i dla naszego zbawienia. Wierzymy więc, że podobnie jak na Kalwarii, tak i dzisiaj wraz z nami obecna jest przy ołtarzu Pańskim Maryja. Jej, obranej przed wiekami na Kró­lową Polski, powierzamy nasz narodowy i osobisty los, wierząc, że będzie nas nadal wspierać i wypraszać u swego Syna łaski po­trzebne nam do nawrócenia i pojednania, tak w wymiarze indy­widualnym, jak i społecznym, narodowym.

Z wiarą, że nigdy nie słyszano, by kto wzywając Jej wsta­wiennictwa nie został wysłuchany, przystąpmy do celebrowania świętych misteriów, prosząc Boga, by przebaczył nam to wszyst­ko, co nie jest zgodne z Jego świętą wolą i co nie jest godne sy­nów Maryi, naszej Matki i Królowej.

 

Więcej…
 
IV Niedziel Wielkanocna, 26 kwietnia 2015

 

Wprowadzenie do liturgii

 

 

Nie zawsze czujemy się w pełni odpowiedzialni za wspólnotę Kościoła. Dzisiejsza niedziela daje nam jednak taką właśnie oka­zję. Dzisiaj bowiem przypada Światowy Dzień Modlitw o Powo­łania. Podczas swojego ziemskiego życia Jezus zachęcał słucha­czy: „Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało; proście więc Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo" (Łk 10,2). Mamy zatem wspaniałą okazję, by prosić dobrego Bo­ga i Pasterza owczarni Kościoła o kapłanów, którzy idąc Jego śla­dami, będą poprzez swoją służbę troszczyć się o Kościół. Msza Święta to najwspanialsza modlitwa, ale pamiętajmy też o naszych wspólnotowych i osobistych modlitwach, które czerpać możemy z wielkiego skarbca naszej religii

 

Więcej…
 
Niedziela Biblijna, 19.04.2015


Wprowadzenie do liturgii

W dzisiejszą niedzielę inaugurujemy Ogólnopolski Tydzień Biblijny. Jest to zarazem trzecia niedziela wielkanocna. Bez świadectwa uczniów, które zostało spisane i przybrało kształt Pisma świętego, nigdy nie usłyszelibyśmy

0   Jezusie Chrystusie, o Jego śmierci i zmartwychwstaniu. Bez Ewangelii nigdy nie poznalibyśmy drogi do pełni wiary, którą pokonali apostołowie,

1   którą winien przebyć każdy z nas. Jest to droga, która prowadzi od konfron­tacji z widokiem cierpiącego Jezusa, którego śmierć w oczach świata ozna­czała Jego przegraną do odkrycia podczas spotkania ze Zmartwychwstałym planu Boga, któremu spodobało się zbawić świat przez „skandal krzyża". Pozwólmy się dzisiaj poprowadzić Duchowi Świętemu szlakiem słowa Bożego nie tylko do spotkania ze zmartwychwstałym i uwielbionym Panem w Komunii świętej, ale też do przyzwolenia na to, by w nas spełniał się zbawczy plan Boga, w którego centrum tkwi znak krzyża.

 

Więcej…
 
Niedziela Miłosierdzia Bpożego, 12 kwietnia 2015

 

Wprowadzenie do liturgii

 

Jako uczniowie Chrystusa, zgromadzeni w naszym parafialnym wieczerniku na sprawowaniu Najświętszej Ofiary, stajemy się uczestnikami pokoju, który On przynosi nam, często żyjącym w lęku i doświadczającym różnorakich utrapień. Dziś, rozpoczy­nając Tydzień Miłosierdzia, w sposób szczególny pragniemy po­przez udział w Eucharystii dziękować Bogu za dar Jego miłosier­dzia, które nam objawił w Chrystusie - w Jego śmierci i zmar­twychwstaniu - uobecnianych we Mszy Świętej, a zwłaszcza po­przez sakrament pokuty i pojednania.

Za nasze grzechy, niewierności i zaniedbania w czynieniu do­bra przeprośmy teraz Boga, wzywając nad nami Jego miłosierdzia.


Więcej…
 
Wielkanoc 2015

 

Wprowadzenie do liturgii

 

 

Wraz z całą wspólnota Kościoła Chrystusowego

przeżywamy dzisiaj najważniejsze  święto religii

chrześcijańskiej – uroczystość Zmartwychwstania

Pańskiego. Niech budzi ona w naszych sercach radosną

nadzieję, że i my kiedyś przejdziemy ze śmierci do

niekończącego się życia, aby z miłością wpatrywać się w

oblicze zmartwychwstałego Chrystusa i dzielić radość

nieba wraz z tymi, którzy przeszli z życia ziemskiego do

wieczności.


 

Więcej…
 
Więcej artykułów…
«pierwszapoprzednia12345678910następnaostatnia»

Strona 1 z 33