Chrystusa Króla, 22 listopada 2015 r.

 

Wprowadzenie do liturgii

 

 

 

Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata kieruje nasze spoj­rzenie nie tylko ku przyszłości, kiedy spełni się proroctwo Da­niela o wiecznym panowaniu Jezusa, do którego przybędą wszystkie narody i ludy, ale i ku teraźniejszości. Chrystus bo­wiem nieustannie pragnie do nas przychodzić, aby zakrólować w naszym życiu. Przychodzi też teraz, w Eucharystii. Przycho­dzi nie po to, by samemu odnieść korzyść, ale by obdarzyć nas wolnością, miłością, życiem.

Jedna tylko przeszkoda stoi na drodze do otrzymania tych darów - grzech. Przepraszajmy zatem Boga za nasze grzechy i starajmy się przeżyć tę uroczystość z głębokim pragnieniem, by Chrystus, a nie grzech panował w naszym życiu osobistym, rodzinnym i społecznym.

Intencje niedzielne:

8.00 – Żuków – za parafian

10.00 – Przywodzie - + Pelagia Prawudzka i za zmarłych z rodziny Prawudzkich

I Radziszewskich.

11.30 – Lubiatowo - + Irena Gmińska, Zdzisław,  Bolesław i Aleksandra Muskała

13.00 – Żuków - + Tadeusz i Hanna Maćkowia

 

Więcej…
 
33 Niedziela Zwykla, 15.11.2015

Wprowadzenie liturgiczne

 

 

słowa przedostatniej niedzieli roku liturgicznego kie­ruje naszą uwagę na czasy ostateczne. Tym samym przypomi­na nam prawdę o naszym przemijaniu. Prawda o nadchodzącej śmierci i czekającym nas sądzie wzywa nas do nawrócenia. Raz jeszcze wsłuchajmy się w hasło bieżącego roku duszpa­sterskiego: „Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię!". Nawró­cenie jest bowiem koniecznym warunkiem osiągnięcia życia wiecznego. Niech udział w uobecnieniu Najświętszej Ofiary Jezusa Chrystusa, jaką złożył dla nas i dla naszego zbawienia, będzie dla nas zadatkiem uczestnictwa w nadchodzącym króle­stwie Bożym.

Więcej…
 
XXXII Niedziela Zwykla, 08.11.2015 r.

WPROWADZENIE DO LITURGII

„Chrystus raz jeden był ofiarowany dla zgładzenia grzechów wielu", te słowa z Listu do Hebrajczyków wyrażają prawdę o ofierze Chrystusa złożonej dla naszego zbawienia. On oddał za nas życie, składając z siebie ofiarę. Inaczej mówiąc podzielił się swoim życiem. Cała dzisiejsza liturgia słowa stawia przed nami tę kwestię -umiejętności dzielenia się swoimi dobrami, swoim życiem z drugim człowiekiem. Wdowa z pierwszego czytania, pomimo swojego niedostatku, podała prorokowi Eliaszowi wodę i pożywienie. Uboga wdowa z Ewangelii, do świątynnej skarbony włożyła cały swój majątek.

Dziś przeżywamy Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym, który poświęcony jest Syrii. W trwającej tam wojnie domowej cierpią wszyscy Syryjczycy, w sposób szczególny chrześcijanie. Dziś jest dzień, kiedy możemy ofiarować im naszą modlitwę, nasz czas, ale również wspomóc ich materialnie poprzez Papieskie Stowarzyszenie Pomoc Kościołowi w Potrzebie, na które przeznaczamy ofiary zbierane do puszek po Mszy św. W tym dramacie wojny i prześladowania syryjscy chrześcijani

 

Więcej…
 
UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH

1 LISTOPADA 2015 R.

Wprowadzenie do liturgii

 

 

 

 

Dzisiejsza uroczystość Wszystkich Świętych stawia nam bardzo wyraźnie pytanie o   sens i cel naszego życia. Chrześcijanin po­winien mieć jasno nakreślony cel istnienia, to znaczy wieczność: bycie z Bogiem na wieki. To marzenie każdego chrześcijanina jest fundamentem właściwego przeżywania codzienności. Życie bez pragnienia nieba jest życiem pozbawionym sensu. Dziś wspominamy przyjaciół Boga, ludzi, którzy przez sposób życia na ziemi osiągnęli niebo. To niezliczony tłum wiernych Bogu.

Osiem błogosławieństw, czyli tzw. Kazanie na Górze, które usłyszymy w dzisiejszej Ewangelii, pokazuje dokładnie drogę dla każdego z nas. Chrześcijaństwo bowiem zaczyna się od re­alizacji tych słów Jezusa! Dlatego módlmy się dzisiaj, w tę wy­jątkową uroczystość, żebyśmy dzięki naszemu życiu dołączyli do tych, którzy są z Bogiem twarzą w twarz.

 

Więcej…
 
XXIX Niedziela Zwykła, Tydzień Misyjny, 18.10.2015

Wprowadzenie do Liturgii

 

 

Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, jeśli się ktoś nie narodzi z wody i z Ducha, nie może wejść do królestwa Bożego" (J 3, 5). Te słowa Jezusa Chrystusa skierowane do Nikodema w sposób istotny łączą się z tymi, które odczytujemy jako posłannictwo: „Idźcie więc i czyńcie uczniów ze wszystkich narodów, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego" (Mt 28, 19). Gromadząc się jako ochrzczo­ny „lud Nowego Przymierza" wokół stołu „łamania chleba", jesteśmy spadkobiercami tego posłania misyjnego, a jednocześnie dziedzicami odpowiedzialności za dzieło ewangelizacji. Eucharystia rozpoczynają­ca Tydzień Misyjny pod hasłem „Od nawrócenia do misji" jest „źródłem i szczytem" doświadczenia posyłającego Jezusa Chrystusa.

Więcej…
 
Więcej artykułów…
«pierwszapoprzednia12345678910następnaostatnia»

Strona 1 z 38