VI Niedziela Wielkanocna, 01.05.2016 r.

Wprowadzenie do liturgii

 

„Niektórzy bez naszego upoważnienia wyszli od nas i zaniepo­koili was naukami, siejąc zamęt w waszych duszach" (Dz 15,24) - będziemy dzisiaj słyszeć te słowa wypowiedziane przez apo­stołów w Dziejach Apostolskich. Wokół nas tyle zamętu. Sły­szymy na co dzień mnóstwo słów. Które są prawdziwe, które naprawdę służą miłości? Bóg nam daje jasne wskazówki i przy­kazania w swoim Kościele. Prośmy Ducha Świętego, aby nam dawał pewność w przyjmowaniu i łatwość w wypełnianiu po­znanych przez nas Bożych praw.

 

Więcej…
 
V Niedziela Wielkanocna, 24.04.2016 r.

Wprowadzenie do liturgii

 

 

"I otrze z ich oczu wszelką łzę, a śmierci już nie będzie. Ani żałoby, ni krzyku, ni

trudu już nie będzie, bo pierwsze rzeczy przeminęły"(Ap 21,4) - te słowa

usłyszymy dziś w drugim czytaniu. Piękną obietnicę otrzymujemy. Tak będzie

kiedyś dzięki zwycięstwu Chrystusa, ale zanim tak się stanie na wie­ki, trwają

„rzeczy pierwsze". Dlatego wciąż widzimy łzy, śmierć, żałobę, krzyk, trud. Jezus

posyła nas. My teraz, pośród trwania tych „pierwszych rzeczy", mamy poprzez

miłość bra­terską wprowadzać miłość ukrzyżowaną. Prośmy o łaskę i siły do takiej

miłości, jaką kocha nas Jezus.

INTENCJE MSZALNE

8.00 – Żuków – + Henryk Bogdan Reguła

10.00 – Przywodzie –  + Irena Lewandowska (3)

11.30 – Lubiatowo – + Marianna Pijewska (24)

13.00 – Żuków –  + za dziadków Stanisław i Anna Kadłubek i Michał, Franciszka

 

Podrzyccy.

 


Więcej…
 
IV Niedziela Wielkanocna, 17.04.2016 r.

 

 

Wprowadzenie do liturgii

 

 

 

Nie zawsze czujemy się w pełni odpowiedzialni za wspólnotę Kościoła. Dzisiejsza niedziela daje nam jednak taką właśnie oka­zję. Dzisiaj bowiem przypada Światowy Dzień Modlitw o Powo­łania. Podczas swojego ziemskiego życia Jezus zachęcał słucha­czy: „Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało; proście więc Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo" (Łk 10,2). Mamy zatem wspaniałą okazję, by prosić Pana żniwa i Pasterza owczarni Kościoła o kapłanów, którzy idąc Jego śla­dami, będą poprzez swoją służbę troszczyć się o Kościół. Msza św. to najwspanialsza modlitwa, ale pamiętajmy też o naszych wspólnotowych i osobistych modlitwach, które możemy wybie­rać z wielkiego skarbca naszej religii.

 

Więcej…
 
III Niedziela Wielkanocna, 10.04.2016 r.

Wprowadzenie do liturgii

 

Niedziela Biblijna, którą dzisiaj przeżywamy, wyraża nasze pragnienie, aby na Bożym Słowie budować nasze życie i umacniać serca w prawdziwej wierze. Wiara bowiem, z której każdy z nas zda sprawę u końca czasów, kiedy to Bóg „będzie sądził świat sprawiedliwie, buduje się i umacnia wtedy, kiedy karmiona jest słowem Bożym.

Stańmy zatem z radością przed dwoma ołtarzami naszej świątyni: ołtarzem Eucharystii, z

którego Bóg pragnie karmić nas swoją święta Krwią i Ciałem, i ołtarzem słowa Bożego, z

którego otrzymamy Dobra Nowinę. Pamiętajmy też, że każdy, kto wiernie karmi się Ciałem

i słowem Pana, będzie miał życie wieczne.


Więcej…
 
Niedziela Miłosierdzia Bożego, 3.04.2016 r.

Wprowadzenie do liturgii

 

 

 

Jako uczniowie Chrystusa, zgromadzeni w naszym parafialnym wieczerniku na sprawowaniu Najświętszej Ofiary, stajemy się uczestnikami pokoju, który On przynosi nam, często żyjącym w lęku i doświadczającym różnorakich utrapień. Rozpoczyna­jąc dziś Tydzień Miłosierdzia, w sposób szczególny pragniemy poprzez udział w Eucharystii dziękować Bogu za dar Jego mi­łosierdzia, które nam objawił w Chrystusie - w Jego śmierci i zmartwychwstaniu, uobecnianych we Mszy Św., a zwłaszcza poprzez sakrament pokuty i pojednania.

 

Za nasze grzechy, niewierności i zaniedbania w czynieniu dobra przeprośmy teraz Boga, wzywając nad nami Jego miło­sierdzia.

 

Więcej…
 
Więcej artykułów…
«pierwszapoprzednia12345678910następnaostatnia»

Strona 1 z 43