21 Niedziela Zwykła, 24.08.2014

Wprowadzenie do liturgii

Każda niedzielna Eucharystia jest czasem umocnienia naszej wiary. W dzień Pański przychodzimy, aby wspólnie słuchać słowa Bożego, modlić się, składać Najświętszą Ofiarę i umac­niać się przyjęciem Komunii Św.

W dzisiejszej ewangelii Jezus stawia swoim uczniom waż­ne pytania: „Za kogo uważają Mnie ludzie?” Za kogo wy Mnie uważacie?'' (por. Mt 16,13.15) Jezus stawia dziś także nam to najważniejsze pytanie: „A za kogo ty Mnie uważasz? Kim dla ciebie jestem?"

Jezu Chryste, Ty jesteś naszym Panem i Zbawicielem, Niestety tak często w naszym życiu ta odpowiedź nie jest tak wyraźna. Przez nasze grzechy zapieramy się Ciebie, dlatego na początku tej Mszy św. pragniemy Ci je wyznać i prosić o Twoje miłosierdzie.

 

Więcej…
 
wzór ogłoszeń

 

 

 

 

 

 
20 Niedziela Zwykla, 17.08.2014

Wprowadzenie do liturgii

Jesteśmy na Mszy Świętej z sercami przepełnionymi sprawami naszego życia. Przynosimy nasze radości i smutki, chcemy ofiarować Bogu to wszystko co jest trudne, może niezrozumiałe, aby On to wszystko uzdrowił, przemienił. Ufamy, że pomimo naszej grzeszności i słabości – Bóg nas wspomoże. Niech nasza dzisiejsza modlitwa będzie żarliwa i wytrwała, niech będzie przepełniona nadzieją i wiarą. Niech będzie taka jak była postawa kobiety z dzisiejszej ewangelii.

 

Więcej…
 
XIX Niedziela Zwykła, 10.08.2014

 

Wprowadzenie do liturgii

„Odwagi, Ja jestem, nie bójcie się" - zaprasza nas Pan Jezus podczas dzisiejszej Eucharystii. On jest - w swoim słowie, On jest w naszej modlitwie, On jest w ko­munii świętej dlatego nie musimy się bać. Kiedy jesteśmy z Jezusem - otwieramy drzwi naszego serca, a On wlewa w nie odwagę.

 

Więcej…
 
XVIII Niedziela Roku, 03.08.2014

Wprowadzenie do Mszy Świętej

 

Wprowadzenie do liturgii

Zapro szenie do udziału w Eucharystii jest zaproszeniem, które słyszymy już u Proroka  Iza­jasza: „Wszyscy spragnieni, przyjdźcie do wody... Nakłońcie wasze ucho i przyjdź­cie do Mnie, posłuchajcie Mnie, a dusza wasza żyć będzie". Obyśmy nie lekcewa­żyli tego zaproszenia, a przyjmując je, abyśmy zawsze się przygotowali na spotka­nie z Panem obecnym pod postaciami chleba i wina. Tutaj Chrystus chce nas kar­mić swoim Ciałem, tutaj On sam daje się na pokarm... Nie lekceważmy tego!

 

 

Więcej…
 
Więcej artykułów…
«pierwszapoprzednia12345678910następnaostatnia»

Strona 1 z 27