Wielkanoc

wzór ogłoszeń

 
Niedziela Palmowa

 

Wprowadzenie do liturgii

Niedziela Palmowa rozpoczyna Wielki Tydzień upamiętniający ostatnie dni życia Jezusa, Jego ostatnie chwile, które mają niezmierzoną wartość dla naszego zbawienia. Ta niedziela na sześć dni przed Paschą przypomina radość towarzyszącą uroczystemu wjazdowi Jezusa do Jerozolimy, iście królewskiemu, ale przypomina też płacz Jezusa nad miastem, które nie poznało czasu swego nawiedzenia. Jezus płacze, bo tylko On wie, że Jerozolima Go odrzuci, choć i za nią przyjmie śmierć na krzyżu. Jezus otwiera dziś przed nami bramę zbawienia. „Krzyż stał się nam bramą".

 

Na mszach świętych będzie odczytywany opis Męki Pańskiej.

Więcej…
 
V Niedziela Wielkiego postu, 06.04.2014

Wprowadzenie do liturgii

Gromadzimy się na Eucharystii w piątą niedzielę Wielkiego Po­stu. To dziś tradycyjnie zasłania się wizerunki Chrystusa Ukrzy­żowanego, aby ponownie odsłonić je dopiero w czasie Triduum Paschalnego. W ten sposób Kościół pragnie uwypuklić i podkre­ślić znaczenie Ofiary krzyżowej Jezusa, dzięki której wszyscy otrzymaliśmy w darze zbawienie. Każda Eucharystia jest również Ofiarą krzyżową Chrystusa, dokonaną sakramentalnie, w sposób bezkrwawy. Jest to ta sama Ofiara i jedyna Ofiara Chrystusa, któ­ra przynosi nam zbawienie i obdarza nas życiem wiecznym. Uczestnicząc dzisiaj w ofierze Mszy Św., prośmy Boga o żywą wiarę, abyśmy obficie zaczerpnęli ze źródeł zbawienia, które roz­lewa na nas Chrystus Umęczony i Zmartwychwstały, który poko­nał śmierć i na życie rzucił światło przez nieśmiertelność.

 

Więcej…
 
IV Niedziela Wielkiego Postu, 30.03.2014

 

Wprowadzenie do liturgii

 

Przeżywamy IV Niedzielę Wielkiego Postu. Wielkopostny czas – to duchowa wędrówka człowieka ku Bogu poprzez ciemności grzesznej ludzkiej natury; droga ku światłości życia w wolności dzieci Bożych. To czas refleksji nad własnym życiem. To czas rachunku sumienia, postanowień, dobrych uczynków. To czas oderwania się od grzechów i pokonywania słabości, które zniewalają. To także czas na postawienie sobie pytania: czy żyję w prawdzie?

 

INTENCJE MSZALNE

8.00 – Żuków: + + Janina Madyńska i Krystyna, Edward Wiśniewscy.

10.00 - Przywodzie: + Helena i Bolesław, Marian Pawłowscy

11.30 - Lubiatowo: + Józef Mazur, Alina i Sławomir Miller

13.00 – Żuków: + Sylwester, Władysława i Stanisław z rodziny Turtoniów.

18.00 – Żuków: „Gorzkie Żale” – kontynuacja kursu przygotowującego do

zawarcia sakramentu małżeńskiego.

 

 

Ogłoszenia

1. Dzisiejsza, czwarta niedziela Wielkiego Postu zwana jest niedzielą radości, od łacińskiego słowa: „laetare”, którym rozpoczyna się antyfona na wejście. Zwykle nie mamy okazji jej usłyszeć, gdyż zastępują ją śpiewy na wejście, ale jeśli zajrzymy do tekstów liturgicznych, to tam ją znajdziemy. Radość w Wielkim Poście nie wypływa z faktu, że kończy się okres pokuty, lecz w połowie tego okresu Kościół chce nam przypomnieć, że mimo doświadczanych trudności mamy się radować z nadchodzącego zbawienia. Wyrazem tego jest również różowy kolor szat liturgicznych, który dziś zastępuje kolor fioletowy, zwyczajowo stosowany w Wielkim Poście.

2. W naszych przygotowaniach do świąt Wielkanocy nie zapominajmy o tym najważniejszym – duchowym przygotowaniu. Okazja do spowiedzi w tym tygodniu będzie w…, od godz.… Nie odkładajmy jej na ostatnie dni. Do Komunii św. w święta możemy przystępować również dłużej po spowiedzi, bylebyśmy nie popełnili grzechu ciężkiego. Grzechy lekkie, czyli takie, które zostały popełnione nie w pełni świadomie lub też ich materia nie obejmuje rzeczy ważnych, są gładzone podczas aktu pokuty na początku Mszy św., o ile z wiarą i pokorą stajemy w prawdzie wobec Boga.

3. W tym tygodniu przypada również pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca, tym bardziej zechciejmy skorzystać z sakramentu pojednania i pokuty.

4. Zechciejmy również włączyć się w adorację Najświętszego Sakramentu w czwartek, 3 kwietnia, od godz. 22.00 – 23.00 Nie zapominajmy o tym wielkim darze, jakim jest Eucharystia, szczególnie w tych dniach, gdy zbliżamy się do celebracji tajemnicy jej ustanowienia w Wielki Czwartek. Jak też prośmy z ufności i z pokorą za tych, którzy ją dla nas sprawują: za kapłanów. Módlmy się o świętość ich życia, aby ich świadectwo pociągało wielu młodych, zwłaszcza z naszej parafii do pójścia w ich ślady.

6. W środę, 2 kwietnia, przypada kolejna rocznica odejścia do domu Ojca naszego wielkiego rodaka, Ojca Świętego Jana Pawła II. Modląc się przez jego wstawiennictwo, nie zapominajmy o pogłębianiu jego nauczania i wprowadzaniu w życie dziedzictwa, które nam zostawił. Niech jego opieka i Boże błogosławieństwo towarzyszą nam nadal na naszej wielkopostnej drodze.

MSZE ŚWIĘTE W TYGODNIU:

Poniedziałek, Żuków, 14.00 – Msza Św. pogrzebowa za śp. Czesława Walczaka

Wtorek, Lubiatowo, 14.00 – Msza Św. + Emanowicz Henryk

18.00 – Droga Krzyżowa dla dzieci i kandydatów do bierzmowania.

Środa, Żuków, 18.00 – Msza Św. – o mądrość życia, o pokorę i umiejętność bycia z

z innymi na co dzień.

19.00 – Grupa Biblijna

Czwartek, Żuków, 18.00 – Msza Św. – Pierwszy czwartek miesiąca

22.00 – 23.00 – Adoracja wynagradzająca i prośba o powołania kapłańskie i

zakonne.

Piątek, Przywodzie, 18.00 – Droga Krzyżowa dla kandydatów do bierzmowania i dzieci.

Msza Św. pierwszo piątkowa - + Adolf Pelka, 1 rocz.

Od godz. 17.00 – odwiedziny chorych.

Sobota, Żuków, 18.00 – Msza Św. –

Od godz. 10.00 – odwiedziny chorych.

 

 

INTENCJE W PRZYSZŁĄ NIEDZIELĘ

8.00 – Żuków: Intencja Żywego Różańca

10.00 - Przywodzie: Intencja Żywego Różańca

11.30 - Lubiatowo: Intencja Żywego Różańca

13.00 – Żuków: + Jan Laskowski, 26

18.00 – Żuków: „Gorzkie Żale” – kontynuacja kursu przygotowującego do

zawarcia sakramentu małżeńskiego.

 

Do nabycia nowy numer „Niedzieli”.

Na nowy tydzień: „Szczęść Boże!

 

 
II Niedziela Wielkiego Postu, 16.03.2014

 

Wprowadzenie do Mszy Świętej


Druga niedziela Wielkiego Postu prowadzi nas na górę Tabor. Tam Jezus w obecności Piotra, Jakuba i Jana przemienia się. Św. Łukasz Ewangelista doda bardzo ważny szczegół pisząc, że Jezus przyszedł na górę, aby się modlić. Tam na modlitwie Jezus przemienia się. Potwierdza, że jest prawdziwym Bogiem.

Niech dzisiejsza Eucharystia będzie umocnieniem naszej modlitwy. Niech Pan daje nam siłę do codziennej wiernej i ufnej modlitwy.

Intencje niedzielne

8.00 – Żuków: + Wacław i Jan Pieczela

10.00 – Przywodzie: + Krystyna Baturo od mamy

11.30 – Lubiatowo: + Maria, Jan z rodziny Wilkowskich i Katarzyna, Jan z rodziny Słodczyków

13.00 – Żuków: + Marianna Kowalska i chrzest: Patrycja Marcelina Kowalska

17.00 – Gorzkie Żale z nauka pasyjną.Dziś kontynuujemy kurs przygotowujący do zawarcia sakramentalnego małżeństwa na Gorzkich Żalach w Żukowie.

Ogłoszenia

1. Dzisiejsza, druga niedziela Wielkiego Postu kieruje nasz wzrok na Chrystusa uwielbionego, abyśmy nie zapominali, że trud, którego doświadczamy obecnie, nie jest pozbawiony sensu, lecz ma nas prowadzić do udziału w chwale Bożej.

2. Obchodzimy dziś dzień modlitw za misje i misjonarzy. Wpatrując się w przemienione oblicze Jezusa, nie możemy zapominać, że na świecie wciąż są ludzie, do których nie dotarła jeszcze dobra nowina o zbawieniu. Dlatego też otoczmy serdeczną modlitwą i troską, także materialną, tych, którzy podejmują Boże wezwanie skierowane do nich tak, jak do Abrahama: „Wyjdź z twojej ziemi rodzinnej…”. . Przy wychodzeniu z kościoła składka na ten cel.

 

6. W najbliższą środę będziemy obchodzić uroczystość św. Józefa. Spełnił on szczególną rolę wobec Pana Jezusa, będąc Jego opiekunem. W tym dniu będziemy się szczególnie modlić za ojców i opiekunów rodzin. Niech św. Józef wyprasza każdemu z nich łaskę dobrego spełniania powierzonych mu obowiązków troski o rozwój i świętość własnej rodziny i innych osób powierzonych ich opiece. Wstawiennictwu św. Józefa będziemy również powierzać wszystkie osoby noszące jego imię.

7. Niech Boże błogosławieństwo towarzyszy nam w tym czasie zmagania się z naszymi wadami, abyśmy mogli jak najlepiej przeżyć czas Rekolekcji Wielkopostnych od przyszłej niedzieli. Proszę zaopatrzyć się w program rekolekcji.

Módlmy się w intencji Ukrainy, która przeżywa dramatyczne dni, aby ludzie decydujący o losach tego narodu i państwa umieli właściwie rozpoznać i odważnie podjąć rozwiązania zgodne z wolą Bożą

Msze Św. w tygodniu:

Poniedziałek, Żuków, 17.00 – Msza Św. – o Boże błogosławieństwo i bezpieczny rejs dla Kamila.

Wtorek, Lubiatowo, 17.00 – Droga Krzyżowa dla kandydatów do bierzmowania, Msza Św. + Maria Filipczak

Środa, UROCZYSTOŚĆ ŚWIĘTEGO JÓZEFA

11.00, Lubiatowo – Msza Św. - + Józef Stępień, Marianna, Bronisław z rodziny Woźniaków

18.30, Żuków – Msza Św. + Zofia i Józef Połczyńscy

Czwartek, Przywodzie, 17.00 – Droga Krzyżowa dla młodzieży przygotowującej się do bierzmowania, Msza Św. + Jadwiga Hinc od bliskiej jej osoby.

Piątek, Żuków, 17.00 – Spotkanie miesięczne: Droga Krzyżowa dla dzieci, młodzieży przygotowującej się do bierzmowania, Msza św. - + Józef Pacholik

Sobota, Żuków, 17.00 – Msza Św. – w intencji Zbigniewa o uwolnienie od nałogu alkoholowego.

Intencje w przyszłą niedzielę

8.00 – Żuków: + Sebastian Ryfa, 16

10.00 – Przywodzie: + Józef, Józef i za zmarłych z rodziny Bartczaków

11.30 – Lubiatowo: + Stanisława i Henryk Roszkowie

13.00 – Żuków: + Walczak Marian, Stanisława i Ignacy

17.00 – Gorzkie Żale z nauka pasyjną. Film „Duch”.

Do nabycia nowy numer ‘NIEDZIELI’ – 4.50 zł.

Na nowy tydzień „Szczęść Boże!”


Zaproszenie na REKOLEKCJE

Drodzy Parafianie,

W trzecią niedzielę Wielkiego Postu, 23 marca br. rozpoczynają się REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE w naszej parafii. Będzie to czas zastanowienia się nad sobą i nad swoim życiem. Zatrzymać się na chwilę, wyciszyć i zamyślić. Spotkać Boga i spotkać się sam na sam ze sobą. Trzeba wyjść na pustynię, bo tam jest cisza, spokój i milczenie. Wtedy można usłyszeć siebie.
A może właśnie tegoroczne nauki rekolekcyjne będą dla wielu swoistą pustynią, powrotem do źródeł?

Rekolekcje wielkopostne to taki szczególny i wyjątkowy czas w roku liturgicznym Kościoła. Jest to czas próby, czas lekcji i nauk, kiedy uczymy się roztropności, mądrości ducha i stajemy się lepsi. Czas rekolekcji jest bardzo znanym aktem pokutnym w Kościele od wieków – aktem duchowych ćwiczeń. Dlatego rekolekcje odprawiają wszyscy: papież, biskupi, kapłani, zakonnicy i zakonnice, małżonkowie, rodzice, dziadkowie, studenci, uczniowie, osoby chore i niepełnosprawne, osoby samotne i rozwiedzione… Kościół naucza i przygarnia wszystkie owieczki rozproszone na całym świecie. Oby nie zabrakło nikogo z nas, który by się wyłączył z tego obowiązku.

Ktoś kiedyś napisał: „Trudniej jest dzień dobrze przeżyć, niż napisać księgę…”. To prawda, nie będzie nam łatwo stać się lepszymi po godzinie lub po kilku godzinach nauk rekolekcyjnych. W ciągu kilku chwil nie da się naprawić całego duchowego rozgardiaszu. To jest praca na całe życie. Ale warto od czegoś zacząć, warto w tych rekolekcyjnych dniach postawić sobie odważne pytania: 
Czy ja mam jeszcze wiarę? Czy jestem w stanie uwierzyć jeszcze więcej Bogu i mocniej Mu zaufać? Czy kocham Go ze wszystkich sił, wszelkim myśleniem i całym sercem? Muszę sobie także odpowiedzieć na pytanie: Czy ja się jeszcze modlę? Czy potrafię rozmawiać z Bogiem?

W czasie rekolekcji wielkopostnych warto także przeczytać coś, co pomoże inaczej myśleć, zobaczyć bliźniego i z nim się pojednać.  Same zaś rekolekcje mają dodać sił, odwagi, otuchy i nadziei, aby pójść pod krzyż i zobaczyć Ukrzyżowanego. Żeby mieć odwagę podnieść oczy, zapłakać i zapytać: „Panie, czy Ty mi jeszcze raz przebaczysz? Czy przygarniesz mnie ponownie do swego serca?”.  Odpowiedź usłyszysz na pewno… Zobaczysz ją w oczach i rozpiętych ramionach Chrystusa, w przebitym sercu Jezusa. Sam dojdziesz do wniosku: „To nie gwoździe Cię przybiły, lecz mój grzech”, moje słabości, namiętności, moja niewierność, moja zdrada i oddalenie…
Wtedy, gdy poprawnie odczytasz odpowiedź płynącą z krzyża, podejmiesz skruchę, wolę poprawy i wyspowiadasz się. A potem wrócisz do krzyża i ucałujesz przez łzy przebite stopy Chrystusa.

I to będą twoje prawdziwe rekolekcje. Zobaczysz, że inny jest świat, inna rzeczywistość, inni będą ludzie, a ty przeżyjesz prawdziwe nawrócenie…

 

 

PROGRAM REKOLEKCJI DLA DOROSŁYCH

23 marca (niedziela) – rozpoczęcie Rekolekcji:

08.00 – Żuków: Msza Św. z nauk.a rekolekcyjną

10.00 – Przywodzie: Msza Święta z nauką

11.30 – Lubiatowo: Msza Św. z nauką

13.00 – Żuków: Msza Św. z nauką

17.00 – Gorzkie Żale z nauka pasyjną – kurs przygotowania do małżeństwa

24 marca (poniedziałek)

16.00 – Lubiatowo: Msza Św. z nauką

17.30 – Żuków: Msza Św. z nauką

18.30 – Przywodzie: Msza Św. z nauką

25 marca (wtorek) – dzień spowiedzi rekolekcyjnej

16.00 – spowiedź w Lubiatowie; 17.00 – Nabożeństwo uzdrowienia

17.30 - 18.15 spowiedż w Przywodziu, 18.15 Msza Św. z nauką - odpust

18.00 – 19.00 – spowiedź w Żukowie; 19.00 Msza Św. z nauką.

26 marca(środa) – zakończenie

16.00 - Lubiatowo: Msza Św.

17.30 – Przywodzie: Msza Święta

18.30 – Żuków: Msza Święta – Nabożeństwo uzdrowienia

 

 

 

 

 
«pierwszapoprzednia12345678910następnaostatnia»

Strona 1 z 23